Code Here.

การคั่วกาแฟ

posted on 04 Aug 2012 21:55 by dog-coffee

การคั่วกาแฟเป็นกระบวนการผลิตกาแฟคั่วบดเพื่อให้ได้รสชาติ และกลิ่นที่เหมาะสมตามความต้องการ ในเมล็ดกาแฟจะประกอบไปด้วย สารต่างๆมากมาย เช่น คาเฟอีน น้ำตาล น้ำมัน ไขมัน โปรตีนวิตามิน น้ำ แป้ง ไฟเบอร์ การคั่วต้องทำให้เมล็ดกาแฟได้รับความร้อนเท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกเมล็ดเท่าๆกัน เมื่อเมล็ดกาแฟ ได้รับความร้อนจะทำให้ น้ำมันหอมระเหย กลิ่น รส ถูกปลดปล่อยออกมาสีของเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาล ดำ ขยายเมล็ดจะขยายใหญ่ขึ้น น้ำหนักจะลดลงปกติจะใช้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 200-240 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที เวลาและอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญของการคั่วกาแฟ การแบ่งระดับการคั่วกาแฟแยกตามสีของเมล็ดกาแฟได้ 4 ระดับ

1.Light Roast หรือการคั่วอ่อน ใช้อุณหภูมิ 200-210 องศาเซลเซียส เมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเทาเป็นเหลืองอมส้ม หรือสีน้ำตาล

กลาง ความชื้นลดลง ไม่มีน้ำมันเคลือบเมล็ดกาแฟ มีความเป็นกรดสูง มีความเข้มน้อย

2.Medium Roast หรือการคั่วปานกลาง ใช้อุณหภูมิ 210-220 องศาเซลเซียส เมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเทาเป็นน้ำตาลเข้มขึ้น เข้ม

กว่าสีอบเชย เมล็ดกาแฟจะมีลักษณะผิวมัน แต่ยังไม่มีน้ำมันเกาะที่ผิวเมล็ดกาแฟ การคั่วแบบนี้ได้แก่ Irich Coffee,American Coffee,Bracilian Coffee,Java Coffee

3.Dark Roast หรือการคั่วแก่ เป็นการคั่วที่อุณหภูมิ สูง 220-240 องศาเซลเซียส เป็นการคั่วกาแฟที่เข้มขึ้นโดยสีกาแฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเทาไปเป็นน้ำตาลแก่ จนถึงดำ เมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันเกาะทั่วเมล็ดกาแฟ

 
 
4.Darkest Roast หรือการคั่วแก่เข้ม เป็นการคั่วที่อุณหภูมิ สูง 220-240 องศาเซลเซียส แต่ใช้เวลานานกว่า เมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวอม

เทาเป็นน้ำตาลเข้มจนถึงดำเข้ม เมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันมาเกาะเคลือบทั่วเมล็ดกาแฟ บางชนิดจะมีกลิ่นควันไฟจาการคั่วผสมอยู่ด้วย การคั่วแบบ นี้ได้แก่ Espresso Roast,Italian Roast,European Roast,French Roast

Comment

Comment:

Tweet