Code Here.


การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่วและผงกาแฟ
สำหรับการเก็บรักษากาแฟที่ถูกต้องนั้นจะช่วยรักษา
กลิ่นและรสของกาแฟให้คงคุณภาพดีได้ หรือยืด
 
 
อายุกาแฟออกไปได้อีกนานพอควร หากเก็บรักษาไม่ถูกต้อง
จะทำให้กลิ่นและรสของกาแฟจาง ชงออกมาไม่อร่อยเหมือนกาแฟที่คั่ว
ใหม่วิธีการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่วและผงกาแฟที่ถูกต้องควรทำดังนี้

1.เก็บกาแฟในภาชนะอากาศเข้าได้หรือภาชนะสุญญากาศ

2.ตัวภาชนะควรทำมาจาก แก้วหรือเซรามิกเคลือบ
เพื่อป้องกันกลิ่นจากภาชนะที่จะออกมาปะปนกับกาแฟทำให้กลิ่นของกาแฟเพี้ยนไปได้

3.กะปริมาณการใช้กาแฟในแต่ละวัน ให้ใกล้เคียงกับการใช้จริง
เพื่อไม่ให้กาแฟเหลือ และเพื่อให้กาแฟที่ชงสดใหม่ตลอด

4.เก็บรักษากาแฟให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และความชื้น
เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพของกาแฟ

5.หากต้องการเก็บกาแฟเป็นเวลานาน ควรเลือกเก็บโดยการแช่ช่องแข็ง
ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง โดยต้องเก็บในภาชนะที่ป้องกันความชื้น และ
ป้องกันอากาศเข้าได้6.การซื้อเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อมาบดเองนั้น
ต้องกะปริมาณในการบดให้พอดีกับการใช้ในแต่ละวัน พยายามอย่าให้เหลือมาก
หากไม่จำเป็นเก็บกาแฟในรูปเมล็ดจะรักษาคุณภาพของกาแฟได้ดีกว่ากาแฟผง

Comment

Comment:

Tweet